Nieuwbouw / renovatie

Aansluiting op het waterdistributienet en/of op het netwerk van de collecte van het afvalwater

Gelieve bij het indienen van de aanvraag van uw bouwvergunning eveneens uw aanvraag op het waterdistributie- en/of het afvalwaternet bij te voegen via het Formulier voor aanvraag van werken.

De uitvoeringstermijn van de aansluiting kan, in functie van de technische complexiteit en het bekomen van de vergunning voor werken op de openbare werf, oplopen tot 10 maand.

De verschillende etappes:

  1. het indienen van de aanvraag
  2. de ontvankelijkheid
  3. de studie en het technisch bezoek
  4. het verzenden van het bestek
  5. de betaling van het bestek
  6. de planning
  7. de uitvoering

Voor alle verdere informatie kunt u de onderstaande documenten raadplegen :

DRINKWATER

AFVALWATER