Nieuwbouw

Aansluiting op het drinkwaternet

Als u uw woning wilt aansluiten op een bestaande leiding, moet u uw aanvraag tijdig indienen zo vlug mogelijk waarop u wenst aangesloten te worden op het drinkwaterdistributienet.

In het kader van een aanvraag waarvoor het waterdistributienet moet worden uitgebreid vóór de aanleg van de aansluiting moet u rekening houden met een termijn die tot zeven maanden kan oplopen, gezien de gewestelijke procedures om de vergunningen te verkrijgen voor werken op de openbare weg.

Formulier voor aansluiting op de waterleiding

VIVAQUA zal met u contact opnemen zodra uw aanvraag geregistreerd is. Indien nodig zal een medewerker van VIVAQUA een afspraak maken voor het opmaken van het bestek.

Zodra de prijs voor de aansluiting betaald is, zal een datum worden vastgelegd voor de uitvoering van de werken binnen een termijn van twee weken.

Enkele tips:

    • plan de plaats voor de toekomstige meter zo dicht mogelijk bij de voorgevel. Let er ook op dat die plaats gemakkelijk toegankelijk is en vorstvrij is,
    • voorzie in de plaatsing van een koker van pvc Ø 110 in de funderingen of in de keldermuur,
    • aan de buitenzijde van het gebouw moet die koker zich op een diepte van een meter bevinden,
    • aan de binnenkant van het gebouw moet die koker zich op 10 cm van de zijmuur bevinden,
    • de koker moet bij de aanleg van de aansluiting gemakkelijk toegankelijk zijn.

Voor alle verdere informatie kunt u de onderstaande documenten raadplegen of contact opnemen met onze technische diensten (rubriek ‘Contact’).

Voorschriften voor de verbinding met de binnenleidingen
Technische voorschriften voor binneninstallaties (Belgaqua)
Voorbeeld van een installatie voor appartementsgebouwen of gebouwen met een gemengd gebruik

Rioolaansluiting

Aanvraag tot aansluiting op de riolering
Algemene voorschriften nieuwe verkaveling