Hardheid en samenstelling van het kraantjeswater

Voortdurend, dag in dag uit en langs het hele afgelegde traject, wordt het water gecontroleerd door het officieel aangestelde en erkende laboratorium van VIVAQUA. De doelstelling daarvan is enerzijds te garanderen dat het water geen schadelijke bacteriën bevat en anderzijds de concentraties aan nitraten, pesticiden, zware metalen, enz. in het kraantjeswater te bepalen. In totaal worden ruim 60 parameters gecontroleerd om te garanderen dat het water voldoet aan de van kracht zijnde wettelijke normen. Het water mag geen nadelige gevolgen hebben voor de leidingen en moet aangenaam zijn om te drinken.

Om meer te weten te komen over de controle en de kwaliteit van het water in uw gemeente, kunt u terecht op de site van VIVAQUA