Speciale tarieven

Co-ouderschap

In het geval van co-ouderschap is het mogelijk om het contradictoir co-ouderschapsattest in te vullen. Op die manier kunnen beide ouders voor 50 % genieten van het solidair tarief.
Om deze maatregel te kunnen toepassen is op het aanvraagformulier de handtekening vereist van allebei de ouders.

Contradictoir co-ouderschap attest

Thuisdialyse

VIVAQUA heeft beslist om aan patiënten die thuis hemodialyse ondergaan per jaar 50 m3 water gratis te leveren.

Die tegemoetkoming vindt plaats onder de vorm van een terugbetaling van maximaal 120 euro/jaar, nadat de patiënt een formulier en een attest van zijn behandelende arts of nierspecialist heeft ingediend.

Formulier voor thuisdialyse