Speciale tarieven

Interventie in geval van een lek

Als u het slachtoffer bent van een lek in uw privé-installatie, kan een verminderd tarief worden toegekend voor de volumes boven het dubbele van uw gewone verbruik.

Om voor een dergelijke vermindering in aanmerking te komen, moet een bewijs van herstelling worden geleverd (foto’s vóór en na, factuur van de interventie door een vakman of elk ander element dat de aanwezigheid van het lek en de herstelling ervan bewijst; indien het niet mogelijk is om ons een dergelijk bewijs te bezorgen, is een gratis inspectie ter plaatse door een van onze medewerkers altijd een optie).

Het verminderde tarief wordt als volgt uitgesplitst:

Van 0 tot 2 keer uw gewone verbruik:
toepassing gewoon tarief (progressief* en/of lineair*)

Van 2 tot 4 keer uw gewone verbruik:
– bij progressief tarief*: toepassing van het lineaire tarief* min 75 %
– bij lineair tarief*: toepassing van hetzelfde tarief min 50 %
op de volumes boven het dubbele van uw gewone verbruik

Meer dan 4 keer uw gewone verbruik:
voor het progressieve* en het lineaire* tarief: toepassing van het lineaire tarief* min 90 %
op de volumes boven het vierdubbele van uw gewone verbruik

Dit verminderde tarief geldt zowel op de prijs van het water als op de prijs voor de gemeentelijke en gewestelijke sanering.

* Het progressieve, ook wel ‘solidaire’ tarief, is van toepassing op het huishoudelijk verbruik; het houdt rekening met variabele componenten zoals de samenstelling van het gezin en het totale verbruikte volume. De prijs per m³ stijgt in schijven.

Het lineaire tarief is van toepassing op het niet-huishoudelijk verbruik en houdt rekening met een vaste component. De prijs per m³ blijft onveranderd, ongeacht het verbruikte volume.

Meer details over onze prijsbepalingen vindt u in de rubriek ‘gewone tarieven voor de levering en zuivering van water‘.