Gewone tarieven voor de levering en zuivering van water

De factuur voor de consumenten houdt rekening met:

  • de gezinssamenstelling,
  • het globale verbruikte volume.

In de tarieven zit vervat:

  • een vaste abonnementsbijdrage per woning,
  • een variabele component die de distributiekosten dekt,
  • een variabele component die de kosten dekt voor de gemeentelijke sanering (riolering),
  • een variabele component die de kosten dekt voor de gewestelijke sanering (zuiveringsstations).

De jaarlijkse abonnementsbijdrage per woning of wooneenheid is vastgesteld op 25,23€ incl. btw.

Het principe van de solidaire tarifering
De Brusselse regering wil een rationeel en zuinig watergebruik financieel ondersteunen en tegelijk voorkomen dat een strikte toepassing van de reële kostprijzen voor de kleine consumenten zwaar doorweegt. Daarom heeft HYDROBRU (nu VIVAQUA) een solidaire en progressieve tarifering ingevoerd waarbij de prijs per kubieke meter varieert afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid en de gezinssamenstelling. De gefactureerde prijzen verschillen voor de 4 schijven:

  • een vitale schijf (van 0 tot 15 m3/inw. /jaar),
  • een sociale schijf (van 15 tot 30 m3/inw./jaar),
  • een normale schijf (van 30 tot 60 m3/inw./jaar) en
  • een comfortschijf (vanaf 60 m3/inw./jaar).

Daarbovenop komt de vaste abonnementsbijdrage per woning.

Tarieven invoege (sinds 1 januari 2014) : 
*  Prijzen incl. 6 % btw 

Huishoudelijk
verbruik*

Per inwoner

Distributie

Gemeentelijke sanering

Gewestelijke
sanering  (BMWB)

Gemiddelde waterprijs in 2019

Schijf 1 van 0 tot 15 m³ 1,1401€/m³ 0,5996 €/m³ 0,3237 €/m³ 2,0634 €/m³
Schijf 2 van 16 tot 30 m³ 2,0860€/m³ 1,0356 €/m³ 0,5590 €/m³ 3,6806 €/m³
Schijf 3 van 31 tot 60 m³ 3,0914€/m³ 1,5262 €/m³ 0,8239 €/m³ 5,4415 €/m³
Schijf 4 > 60 m³ 4,5890€/m³ 2,1805 €/m³ 1,1770 €/m³ 7,9465 €/m³
Gemiddeld tarief voor een jaarlijks verbruik van 40 m³ per persoon 1,98 €/m³ 1,00 €/m³ 0,54 €/m³ 3,52 €/m³

 

Niet-huishoudelijk verbruik*

 

Distributie

Gemeentelijke sanering

Gewestelijke 
sanering  (BMWB)

Gemiddelde waterprijs in 2019

Lineair tarief   2,2846€/m³ 1,0685 €/m³ 0,5885 €/m³ 3,9416 €/m³
Industrieel tarief van 0 tot 5.000 m³ 2,2846€/m³ 1,0685 €/m³ 0,5885 €/m³ 3,9416 €/m³
Industrieel tarief > 5.000 m³ 1,7136€/m³ 1,0685 €/m³ 0,5885 €/m³ 3,3706 €/m³

Voor het jaar 2019 zag de totale waterfactuur voor een gemiddeld gezin van 2 personen (40 m3/pers.) er als volgt uit: