Gewone tarieven voor de levering en zuivering van water

De factuur voor de consumenten houdt rekening met:

  • de gezinssamenstelling,
  • het globale verbruikte volume.

In de tarieven zit vervat:

  • een vaste abonnementsbijdrage per woning,
  • een variabele component die de distributiekosten dekt,
  • een variabele component die de kosten dekt voor de gemeentelijke sanering (riolering),
  • een variabele component die de kosten dekt voor de gewestelijke sanering (zuiveringsstations).

De jaarlijkse abonnementsbijdrage per woning of wooneenheid is vastgesteld op 25,23€ incl. btw.

Het principe van de progressieve tarifering
De Brusselse regering wil een rationeel en zuinig watergebruik financieel ondersteunen en tegelijk voorkomen dat een strikte toepassing van de reële kostprijzen voor de kleine consumenten zwaar doorweegt. Daarom heeft HYDROBRU (nu VIVAQUA) een progressieve tarifering ingevoerd waarbij de prijs per kubieke meter varieert afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid en de gezinssamenstelling. De gefactureerde prijzen verschillen voor de 4 schijven:

  • een vitale schijf (van 0 tot 15 m3/inw. /jaar),
  • een sociale schijf (van 15 tot 30 m3/inw./jaar),
  • een normale schijf (van 30 tot 60 m3/inw./jaar) en
  • een comfortschijf (vanaf 60 m3/inw./jaar).

Daarbovenop komt de vaste abonnementsbijdrage per woning.

Tarieven invoege

Op 1 januari 2020 zijn de prijzen van de gemeentelijke sanering aangepast.

Deze aanpassing werd goedgekeurd op 20/11/2019 door Brugel, de Brusselse regulator voor de tarieven in de watersector.
(https://www.brugel.brussels/nl_BE/actualites/brugel-gaat-akkoord-met-het-verzoek-van-vivaqua-om-de-watertarieven-voor-2020-te-indexeren-359)

Prijzen in €/m³
BTW 6 % inclusief
Distributie Gemeetelijke
sanering
Gewestelijke
sanering
Globale
waterprijs

Progressief tarief *

  – van 0 tot 15 m³/inw/jaar
  – van 16 tot 30 m³/inw/jaar
  – van 31 tot 60 m³/inw/jaar
  – vanaf 60 m³/inw/jaar

 

1,1401
2,0860
3,0914
4,5890

 

0,6512
1,1246
1,6573
2,3678

 

0,3237
0,5590
0,8239
1,1770

 

2,1150
3,7696
5,5726
8,1338

Gemiddeld tarief
voor een verbruik van 35 m³/inw/jaar
1,8242 0,9978 0,4960 3,3180
Lineair tarief 2,2846 1,1603 0,5885 4,0334
Industrieel tarief (≤ 5.000 m³) 2,2846 1,1603 0,5885 4,0334
Industrieel tarief (> 5.000 m³) 1,7136 1,1603 0,5885 3,4624

*op basis van het aantal gedomicilieerde inwoners op 1 januari, zoals meegedeeld door het Rijksregister