Aanvraag tot spreiding van betaling

Wie problemen ondervindt om zijn waterfactuur te betalen kan aan VIVAQUA vragen om de betaling over verschillende maanden te spreiden.

Stuur uw aanvraag daartoe naar VIVAQUA:

  • per e-mail, gebruik makend van ons contactformulier
  • met de post naar VIVAQUA – Keizerinlaan 17-19 – 1000 Brussel
  • per fax naar 02 518 86 69