Maatregelen COVID-19

VIVAQUA is zich bewust van de economische en financiële impact die het coronavirus kan hebben en heeft daarom beslist om zijn klanten  te ondersteunen en volgende maatregelen voor te stellen :

  • De betalingstermijn van de facturen wordt verlengd: er zal geen enkele betalingsherinnering worden verstuurd tot eind juni.
  • Een afbetalingsplan op 10 maanden zal systematisch worden toegekend voor elke uitgegeven factuur die nog niet werd betaald, ongeacht of het gaat over een factuur van een particulier of een bedrijf. Om een afbetalingsplan te bekomen, volstaat het om een aanvraag in te dienen op volgende emailadres afbetalingsplan@vivaqua.be of plan.de.paiement@vivaqua.be. Gelieve uw stamnummer (linksboven op uw factuur) en uw naam door te geven.
  • Tot slot, en om ervoor te zorgen dat iedereen de elementaire hygiënemaatregelen kan toepassen, herinnert VIVAQUA ook aan de beslissing om de waterafsluitingen in geval van niet-betaling op te schorten tot de situatie weer normaliseert.

 

De VIVAQUA-loketten zullen dicht blijven tot nader order

Gezien de COVID-19-epidemie, en aansluitend op de aanbevelingen van de overheid, zullen onze loketten dicht blijven tot nader order, maar onze klantendienst blijft bereikbaar per telefoon (02/518.88.08) of per e-mail (ag@vivaqua.be).

Dank u voor uw begrip.

 

Meteropneming- CORONAMAATREGELEN

Sinds eind mei, bellen de VIVAQUA-meteropnemers opnieuw aan bij de klanten en gaan ze opnieuw de woningen binnen om de meters op te nemen.

De medewerkers van VIVAQUA leven natuurlijk de regels inzake social distancing na alsook alle nodige veiligheidsmaatregelen.

Om hun bezoek vlot te laten verlopen, vraagt VIVAQUA aan zijn klanten om diezelfde regels inzake social distancing na te leven en te verwittigen als er zich een kwetsbaar of ziek iemand in huis bevindt.