Fonds voor internationale solidariteit

Cofinanciering van projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector

Ieder jaar lanceert het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een oproep voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector en die moeten worden gecofinancierd.

Voor de Minister, “is de wens van het Gewest te voldoen aan de internationale bezorgdheid dat van de toegang tot drinkwater en tot de voorzieningen voor sanering een fundamenteel recht wordt gemaakt. Op die manier draagt dit fonds bij tot de verwezenlijking van de 6e doelstelling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.”

De financiële steun van het Fonds voor internationale solidariteit is bedoeld om initiatieven voor internationale ontwikkelingssamenwerking te cofinancieren die worden voorgesteld door Brusselse projectdragende organisaties die in de watersectoren actief zijn of die een aantoonbare ervaring hebben in de uitvoering van projecten met betrekking tot water of sanering.

Met de oprichting van dit fonds wil het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, indien mogelijk, deelnemen aan de instelling van voldoende en kwaliteitsvolle plaatselijke openbare diensten voor waterbeheer en sanering, die aan de verschillende gebruiksvormen zijn aangepast en waartoe iedereen toegang kan krijgen voor een aanvaardbare en eerlijke prijs.

Het ingediende project moet bij voorkeur een gedeelte omvatten betreffende de verstrekking van onderwijs over en/of de bewustmaking voor die thema’s. De projecten die zich voornamelijk richten op het onderwijs en/of de bewustmaking moeten aantonen dat ze duurzaam zijn en financieel onafhankelijk zijn nadat ze geen steun meer ontvangen uit het Brusselse fonds voor internationale solidariteit.

 

Wie kan een project indienen?

De organisaties die een project kunnen indienen zijn: de vzw’s, de onderwijs- of onderzoeksinstellingen, de vakbondsorganisaties, de representatieve structuren van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking en de negentien Brusselse gemeenten.

De hoofdzetel van de projectdragers moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

 

Projectoproep 2019 : vanaf 1 april t.e.m 30 juni

 

Het ‘Fonds voor internationale solidariteit in de watersector’ lanceert zijn vijfde projectoproep.

Voor deze editie 2019 van de projectoproep zullen er minimaal drie en maximaal vijftien projecten worden geselecteerd. Deze projecten zullen worden gecofinancierd voor een bedrag van 10.000 tot 100.000 euro, binnen de grenzen van de beschikbare budgetten, voor een periode van één tot drie jaar, en voor zover de door dit mechanisme toegekende financiële bijdrage niet hoger is dan 80 % van het totaalbudget voor het project.

De documenten van deze projectoproep (reglement, kandidatuursformulier, budgettaire bijlage) en zijn hieronder beschikbaar.

Reglement indienen van kandidatuur
Bijlage 1 : Kandidaatformulier
Bijlage 2 : Budget
Bijlage 3 : Subsidiabele uitgaven

Vorige edities

Editie 2015
Editie 2016
Editie 2017
Editie 2018

Activiteitsverslag 2016
Activiteitsverslag 2017