Editie 2017

Voor de editie 2017 heeft HYDROBRU een totaalbudget van 349 159, 24 euro ter beschikking gesteld van het fonds. Dit bedrag is het resultaat van een heffing van 0,005 euro op elke m³ water die tijdens het vorige boekjaar door HYDROBRU is gefactureerd.

De ingediende projecten

Er zijn bij het fonds zeventien cofinancieringsprojecten ingediend waarvan de projectdragers afkomstig zijn uit :

  • de verenigingssector (14 projectdragers)
  • de Brusselse openbare gemeentelijke sector (3 projectdragers)

11 projecten hebben als doel bij te dragen tot de verbetering van de toegang tot drinkwater; 6 projecten betreffen de toegang tot drinkwater en de duurzame toegang tot adequate sanering.

De projecten die het Fonds voor internationale solidariteit heeft gecofinancierd

Voor de derde editie heeft het Selectiecomité vier projecten uitgekozen. Het toegekende totaalbedrag beloopt 317 318, 90 euro.

Samenvatting van de 4 uitgekozen projecten: