Editie 2016

Voor de editie 2016 heeft HYDROBRU een totaalbudget van 306 923,29 euro ter beschikking gesteld van het fonds. Dit bedrag is het resultaat van een heffing van 0,005 euro op elke m³ water die tijdens het vorige boekjaar door HYDROBRU is gefactureerd.

De ingediende projecten

Er zijn bij het fonds drieëntwintig cofinancieringsprojecten ingediend waarvan de projectdragers afkomstig zijn uit :

  • de verenigingssector (19 projectdragers)
  • de Brusselse openbare gemeentelijke sector (4 projectdragers)

14 projecten hebben als doel bij te dragen tot de verbetering van de toegang tot drinkwater; 6 projecten betreffen de toegang tot drinkwater en de duurzame toegang tot adequate sanering; 3 projecten hebben betrekking op de duurzame toegang tot adequate sanering.

De projecten die het Fonds voor internationale solidariteit heeft gecofinancierd

Voor de twedde editie heeft het Selectiecomité vier projecten uitgekozen. Het toegekende totaalbedrag beloopt 247 145 euro.

Samenvatting van de 4 uitgekozen projecten:

Democratische Republiek Congo : Project Mokamo: water en hygiëne in de dorpen
Burkina Faso : Duurzaamheid van de drinkwatervoorziening voor een bevolking van 76 000 inwoners
Senegal : Grand Dakar – sanering van de wijk Taïba (Grand Dakar) – overkapping van haar drainagekanaal voor regenwater
Democratische Republiek Congo : Inrichting van drie ondergrondse waterbronnen voor de duurzame drinkwatervoorziening van het ziekenhuis en het weeshuis van Kiniola alsook van een gezondheidscentrum en twee scholen

Humanitaire noodhulp

Het Selectiecomité heeft besloten, overeenkomstig artikel 38 §5 van de Ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid van 20 oktober 2006, een deel van het saldo 2016 vrij te maken , namelijk €25.000 voor humanitaire noodhulp.

Twee projecten van humanitaire noodhulp aan Haïti ingevolge de orkaan Matthew hebben onze aandacht weerhouden. Het gaat om de organisaties Protos en Dokters van de Wereld. Zij ontvingen respectievelijk € 15.000 en € 10.000.