Editie 2015

Voor deze eerste editie heeft HYDROBRU een totaalbudget van 304 919,51 euro ter beschikking gesteld van het fonds. Dit bedrag is het resultaat van een heffing van 0,005 euro op elke m³ water die tijdens het vorige boekjaar door HYDROBRU is gefactureerd. 

De ingediende projecten

Er zijn bij het fonds zeventien cofinancieringsprojecten ingediend waarvan de projectdragers afkomstig zijn uit:

  • de verenigingssector (10 projectdragers)
  • de openbare universitaire sector (1 projectdrager)
  • de Brusselse openbare gemeentelijke sector (4 projectdragers)
  • andere sectoren (2 projectdragers)

11 projecten hebben als doel bij te dragen tot de verbetering van de toegang tot drinkwater; 5 projecten betreffen de toegang tot drinkwater en de duurzame toegang tot adequate sanering; en één enkel project heeft betrekking op de duurzame toegang tot adequate sanering.

De projecten die het Fonds voor internationale solidariteit heeft gecofinancierd

Voor de eerste editie heeft het Selectiecomité vijf projecten uitgekozen. Het toegekende totaalbedrag beloopt 295 531,03 euro.

Samenvatting van de 5 uitgekozen projecten:

Ethiopië : Verbetering van de toegang tot drinkwater en de hygiëne en sanering
Madagaskar : Boring van putten in 5 dorpen in de rimboe
Burkina Faso : Hulp bij de verbetering van de toegang tot drinkwater, sanering en voedselveiligheid van de inwoners van het dorp Wara
Palestina : Alter-Water for Zababdeh People
Democratische Republiek Congo : Verbetering van de drinkwatervoorziening van de wijk Lubudi-Luka