Driemaandelijkse factuur

U krijgt een jaarlijkse of halfjaarlijkse factuur ? Voortaan krijgt u om de drie maanden een factuur

Sinds 1 september 2020 bepaalt de wetgeving van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest* dat we onze klanten (ten minste) om de drie maanden een factuur moeten sturen.

U zult dus vier VIVAQUA-facturen per jaar krijgen: één regularisatiefactuur na de opneming van uw meter en drie tussentijdse facturen (ook voorschotfacturen genoemd).

Voordeel

Met een driemaandelijkse factuur kunt u de betaling van uw jaarverbruik spreiden en zo uw budget beter beheren.

 

Belangrijk

U krijgt al een driemaandelijkse factuur? U hebt gekozen voor een maandelijkse onlinefactuur via Doccle? U verbruikt meer dan 2 m³ per dag?

Voor u verandert er niets. U krijgt uw facturen met dezelfde frequentie.

 

Hoe worden de tussentijdse facturen berekend?

U hebt zopas uw jaarfactuur gekregen? Het bedrag van uw drie volgende tussentijdse facturen wordt berekend op basis van uw verbruik.

Tussentijdse factuur = uw geraamd jaarverbruik
                                                        4

Het bedrag van elk van de drie tussentijdse facturen is dus een vierde van het geraamde bedrag van uw volgende factuur. Dit bedrag wordt berekend op basis van uw verbruik het jaar daarvoor, het aantal personen dat op uw adres is gedomicilieerd en de laatst geldende tarieven.

Bij de volgende opneming van uw meter krijgt u een nieuwe regularisatiefactuur en de voorschotten die u al betaald hebt via de tussentijdse facturen worden van het bedrag van die regularisatiefactuur afgetrokken.

 

U was afwezig toen onze meteropnemer is langsgekomen en hebt ons uw meterstand niet doorgegeven (via de kaart die u in uw brievenbus hebt gevonden of op onze website www.vivaqua.be).

Dan beschikken we niet over een correcte meterstand en moeten we het bedrag van uw facturen ramen op basis van uw verbruik van het jaar ervoor en het aantal personen dat op uw adres is gedomicilieerd.

 

 Download onze flyer 

 

Maak het u (nog) gemakkelijker!

Kies voor een maandelijkse onlinefactuur via Doccle 

 

Een vraag over uw factuur?

contact@vivaqua.be

02 518 88 10

 

* Ordonnantie van 11 juni 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest