Documentatiefonds

Documentatiefonds over de geschiedenis van het water in het Brusselse Gewest en de inzameling van documenten en voorwerpen

Het documentatiefonds in een paar woorden

HYDROBRU (nu VIVAQUA) en “La Fonderie” begonnen met de oprichting van een documentatiefonds, waarmee de oorsprong en de evolutie van de drinkwaterdistributie, van de afvalwaterafvoer en van het beheer van de strijd tegen de overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in beeld kunnen worden gebracht.

De doelperiode bestrijkt de 19e en 20e eeuw, met als voornaamste mijlpaal het besluit van de Brusselse gemeenteraad onder leiding van Charles de Brouckère uit 1852 om de drinkwaterdistributie in Brussel te organiseren.

Dit documentatiefonds wil zo veel mogelijk elementen in verband met die activiteiten samenbrengen; momenteel bevinden ze zich nog overal verspreid bij particulieren, heemkundekringen, wijkverenigingen, gemeente- of gewestbesturen, openbare operatoren die actief zijn in het beheer van de watercyclus, gewezen beambten van die diensten, …

De aldus verzamelde elementen kunnen worden gevaloriseerd, niet enkel bij het grote publiek maar ook bij universitaire onderzoekers of bij de departementen van openbare instellingen die vandaag die activiteiten beheren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van “La Fonderie”.

U wenst bij te dragen aan de oprichting van het documentatiefonds

U bent eigenaar van documenten, foto’s en/of voorwerpen in verband met de geschiedenis van het water in het Brusselse Gewest en U wilt deze overmaken aan het documentatiefonds en/of inventariseren, dan kunt U terecht op de website van “La Fonderie” of contact opnemen A. Donceel, de verantwoordelijke van de Fonds:

Tel.: 02 410 99 50

E-mail: adonceel@lafonderie.be